We wtorek 24 października odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego z udziałem przewodniczących Rad Powiatowych OPZZ oraz członków Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu udział wzięli członkowie kierownictwa OPZZ - wiceprzewodniczący Barbara Popielarz i Błażej Mądrzycki, a także dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski.

Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego

Wiceprzewodniczący omówili najważniejsze inicjatywy podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach. Paweł Śmigielski przedstawił zmiany w przepisach prawa pracy. Przewodnicząca Halina Poszytek przedstawiła sprawozdanie z pracy biura Rady w ostatnim okresie. Dyskutowano nad sytuacją w sektorze finansów publicznych, wspomniano o obietnicach wyborczych. Podsumowano szkolenie, które odbyło się pod koniec września. Zaplanowano kolejne posiedzenie Rady na 15 grudnia.