5 i 6 października Rada OPZZ Województwa Opolskiego  wspólnie z przewodniczącą Opolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZIPS Danutą Wiercińską zorganizowała szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz działaczy związkowych.  Szkolenie odbyło się na Zamku w Mosznej.

Rada OPZZ Województwa Opolskiego

Tematami szkolenia były:

  • "Ustawa o Związkach Zawodowych po nowelizacji" - seminarium prowadziła radca prawny Pani Jolanta Duda
  • "Znaczenie oraz rola Społecznej Inspekcji Pracy" - seminarium poprowadzi nadinspektor Dawid Rusak z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.
  • "Kodeks Pracy po nowelizacji oraz  minimalizacja zagrożeń w środowisku"