27 października 2023 roku w poznańskiej siedzibie OPZZ odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie członkiń i członków Związku Zawodowego Pracowników "Porozumienie 2014" w Polsce.

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji wewnątrzzakładowych, bezpośrednio przynależnych do Zarządu Krajowego z zakładów ZKZL w Poznaniu, MZGOK w Koninie oraz przedstawiciele związków zawodowych, będących członkami Związku Zawodowego Pracowników "Porozumienie 2014" ZZPOZ "Razem" w Poznaniu, ZZPMZUK w Kole, ZZPPKWW w Poznaniu, , NSZZ "EKOLOG" PWiK w Koninie, MZZPBP z siedzibą w MBP w Koninie, ZZP Urzędu Miejskiego w Trzciance, ZZPMWiK w Lesznie, ZZ "FARIP PLAY" Pracowników MOSiR w Koninie. W chwili obecnej organizacja liczy ponad 600 osób i cały czas pozyskuje nowych członków.

W spotkaniu uczestniczyła koleżanka Przewodnicząca branży Usługi Publiczne Elżbieta Aleksandrowicz, która przedstawiła relację z bardzo licznego protestu gniewu strefy budżetowej, ale również omówiono też plan działania na najbliższy czas. 

Podczas spotkania omówiono: 

  • przeprowadzone w ostatnim czasie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu w Koninie
  • stwierdzone naruszenie przez jednostkę samorządową Konina ustawy o związkach zawodowych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO
  • nieudaną próbę doprowadzenia przez pracodawcę do likwidacji organizacji związkowych działających w samorządach. 

Wszyscy działacze solidaryzują się w obronie praw pracowniczych i deklarują wsparcie młodych grup związkowców z Wielkopolski.

Warto wspomnieć, że 16 czerwca odbyło się pierwsze zebranie członkiń i członków Związku Zawodowego Porozumienie 2014". Omawiano wówczas problemy związków zawodowych w jednostkach samorządowych, podejmowanie przez pracodawców prób nękania, dyskryminowania działaczy związkowych oraz zwalnianie związkowców czy problemy z powrotami do pracy po wyrokach przywracających.