21 listopada  w Auli Błękitnej Politechniki Opolskiej odbyła się uroczysta Gala, podsumowująca konkursy i programy prewencyjne organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2023 roku. 

Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” zdominowały ponownie związkowcy z Rady OPZZ Województwa Opolskiego.

  • I miejsce - Agnieszka Spólny Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ANIMEX FOODS S.A. Oddział w Opolu. Zgodnie z decyzją Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy Pani Agnieszka Spólny otrzymała wyróżnienie na etapie centralnym konkursu.
  • II miejsce - Dariusz Górecki Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach.
  • III miejsce - Antoni Barton Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli: urzędów, inspekcji, służb, związków zawodowych, organizacji działających na terenie województwa opolskiego, członków komisji konkursowych działających przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, a także głównych bohaterów spotkania – opolskich pracodawców z pracownikami oraz rolników indywidulanych.