26 października w hotelu Szara Willa w Opolu odbyło się szkolenie "Dialog Społeczny w Edukacji dla lepszego przystosowania szkół w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy", będącego kontynuacją szkolenia realizowanego poprzez Fundusze Norweskie w ramach projektu ISDE: Poprawa dialogu społecznego w edukacji.

Rada OPZZ Województwa Opolskiego

"Razem możemy więcej" to tytuł przewodni wydarzenia, które poprowadziły trenerki i ekspertki Aleksandra Latocha oraz Barbara Kutrowska. Swoja wiedzą z uczestnikami szkolenia podzielili się również: nadinspektor Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Piotr Łaba - zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego z Kuratorium Oświaty oraz Tomasz Górny - dyrektor OHP w Opolu. W spotkaniu wziął również udział Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, lepszego poznania się oraz wspólnej dyskusji o naszych codziennych wyzwaniach, troskach i sukcesach.

Szkolenie rozpoczęło się od przyjrzenia się sytuacji polskich szkół, w których uczą się polskie i ukraińskie dzieci. Z kolei część warsztatową służyła wymianie doświadczeń, porównywaniu punków widzenia oraz nawiązywaniu i zacieśnianiu relacji. Podsumowaniem naszych dyskusji była wspólna lista najważniejszych postulatów i rekomendacji dla władz oraz osób kierujących instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces integracji.