27 kwietnia odbyły się Integracyjne WARSZTATY FAMILIJNE w Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie to było organizowane w ramach współpracy dla obywateli Ukrainy.

Dla nas, jako Związków Zawodowych, to było wydarzenie o szczególnym znaczeniu, ponieważ grupa uczestników składała się zarówno z Polaków, jak i Ukraińców, co jest kluczowe dla procesu integracji społeczeństwa. Naszym celem jest budowanie mostów, łamanie barier i tworzenie przestrzeni, gdzie różnorodność jest szanowana i doceniana.

Warsztaty Familijne to zajęcia dedykowane dzieciom, które wraz z rodzicami i opiekunami eksplorują, testują i szukają odpowiedzi na trudne pytania. Ich głównym celem jest rozwijanie ciekawości poznawczej u dzieci, promowanie nauki poprzez zabawę oraz inspiracja dorosłych do pełnienia roli przewodników w świecie wiedzy dla swoich dzieci.

Scenariusze warsztatów zostały opracowane tak, aby uwzględniały różnorodne formy aktywności dostosowane do grupy polsko-ukraińskiej, takie jak zabawy badawcze, eksperymenty, obserwacje procesów, zadania konstrukcyjne i rozmowy.

Jednym z kluczowych założeń Warsztatów Familijnych jest ich charakter rodzinny. Udział dorosłych w zajęciach ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i wsparcie ich, lecz także dostarczenie narzędzi i strategii wspierających ich rozwój poznawczy oraz budowanie pozytywnych przekonań o nauce.

Dodatkowo, integracja obywateli Ukrainy w polskie społeczeństwo jest kluczowym elementem naszej misji. Takie wydarzenia przyczyniają się do budowania silnej, zintegrowanej społeczności, otwartej na różnorodność i gotowej do współpracy. Wierzymy, że poprzez nasze działania możemy przyczynić się do budowy społeczeństwa, które jest otwarte, tolerancyjne i pełne szacunku.

Nataliia Kolesnik, Wydział Międzynarodowy OPZZ