Tak AI "widzi" Związki Zawodowe i tak je przedstawia.


11 kwietnia 2024r., w Łodzi, odbyła się Konferencja "LifeLong Learning a sztuczna inteligencja: Szanse i wyzwania dla kariery zawodowej", która została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Na Konferencji poruszone zostały tematy zawodów deficytowych jak i przyszłych, które mogą powstać z związku z AI. Wszyscy prelegenci zgodnie twierdzą, że AI może być tak dobra, jak dobrze stworzy ją człowiek i nie jest w stanie zastąpić ludzi, a jedynie wspomóc w działaniu. Ale czy na pewno? "To się jeszcze okaże" - jak mówił jeden z prelegentów, dr Dominik Skowroński.