Na posiedzeniu Prezydium Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br., podjęto szereg istotnych decyzji oraz omówiono kluczowe kwestie. 

Najważniejsze punkty porządku obrad obejmowały:

- Podjęcie uchwały dotyczącej informacji z działalności finansowej Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego za pierwszy kwartał 2024 roku.

- Omówienie sytuacji w branży przemysłowej, w tym stanowiska WRDS w związku z sytuacją w zakładach H. Cegielski S.A. w Poznaniu oraz MZZ Metalowcy WSK PZL w Kaliszu. W ramach tego punktu obrad miało miejsce wystąpienie Przedstawiciela zakładu H. Cegielski S.A., kol. Zbigniewa Koralewskiego.

- Udzielenie rekomendacji kol. Elżbiecie Aleksandrowicz na członka WRDS w Poznaniu.

- Omówienie przebiegu Kampanii Wyborczej do samorządów.

- Omówienie i przedstawienie propozycji dotyczących obchodów 1 maja 2024 roku.

- Rozpatrzenie spraw bieżących.