W dniach 4–5 kwietnia 2024 roku w Bydgoszczy odbył się XII Kongres Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący KZZC, Lech Hemmerling, wprowadzając sztandar związku i odgrywając hymn państwowy.

W uroczystym otwarciu Kongresu uczestniczyli m. in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, Przewodniczący OPZZ, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady OPZZ wraz z członkami Prezydium. Podczas spotkania Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało 14 honorowych odznak „Za Zasługi dla Energetyki”, a Ministerstwo Infrastruktury honorowe odznaki „Za Zasługi dla Transportu RP”, które wręczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel. Odznaki „Za Zasługi dla OPZZ” wręczył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, natomiast odznaki „Zasłużony Działacz KZZC” — Lech Hemmerling. Po wystąpieniach gości, Przewodniczący związku zaprosił wszystkich delegatów i gości na jubileuszowy tort.

Podczas plenarnego posiedzenia XII Kongresu udzielono absolutorium ustępującym władzom statutowym. Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Związku, tj. Przewodniczącego KZZC, Zarząd Główny, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również program na kolejną kadencję.