W dniu 13 maja 2024r. w formie hybrydowej (stacjonarnie i zdalnie) odbyło się połączone posiedzenie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne oraz Zespołu OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych, w którym na zaproszenie Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i Przewodniczącej Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne i Zespołu ds. Sfery Budżetowej i sfery Finansów Publicznych Elżbiety Aleksandrowicz udział wzięli następujący goście: Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów dr Antoni Kolek , posłanka Marcelina Zawisza, Renata Górna Dyrektor Polityki Społecznej OPZZ, Norbert Kusiak Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych.

W trakcie posiedzenia:

  • przedstawiono wnioski i rekomendacje Zarządu Zrzeszenia Związku Zawodowego Służby Celnej RP oraz Przewodniczącego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” dot. zgłoszeniakol. Sławomira Kołodko Przewodniczącego Zrzeszenia Związku Zawodowego Służby Celnej RP i kol. Łukasza Kunka Przewodniczącego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” do Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego - osoby te będą uczestniczyć w Podzespole jako reprezentanci OPZZ;
  • omówiono przygotowania do obchodów 40-lecia OPZZ oraz zgłaszanie wniosków do konkursu „Diamenty OPZZ”;
  • złożono sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli OPZZ Kol. Małgorzaty Jarczyk, Łukasza Kunka, Sławomira Kołodki i Moniki Jakubczak z Minister ds. Służby Cywilnej;
  • omówiono Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027 i wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025. Dyskutowano na temat propozycji OPZZ w sprawie wzrostu w 2025 r.: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent;
  • omówiono sytuację płacową i problemy z jakimi zmagają się pracowni sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej, posłanka Marcelina Zawisza omówiła przestawiony przez siebie projekt zmian w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, którymi nie są obecnie objęci pracownicy kultury i sztuki, w tym bibliotekarze,

Na zakończenie przypomniano o mającym odbyć się w dniu 14 maja 2024r. posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.