Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OPZZ i przedstawicieli Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych OPZZ odbyło się w dniach 1-2 czerwca br. w siedzibie OPZZ w Warszawie. Zajęto się przede wszystkim kampanią sprawozdawczo-wyborczą w OPZZ, która poprzedza zbliżający się X Kongres OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


Pierwszego dnia obrad członkowie Komisji spotkali się z przewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim. Przewodniczący zapoznał ich z bieżącą działalnością organizacji oraz ostatnio podejmowanymi działaniami, także na forum Rady Dialogu Społecznego.

Po spotkaniu z Andrzejem Radzikowskim członkowie Komisji zajęli się szczegółowo kwestią przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OPZZ. Równie szczegółowo rozpatrywano kwestię zadań dla Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych OPZZ na czas trwania kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Drugi dzień spotkania Komisji wypełniło szkolenie na temat aktualnych zmian w przepisach prawnych.