5 sierpnia br. w związku z drastycznie rosnącymi cenami m.in. energii elektrycznej, gazu, koksu i związanego z tym pogłębiającego się kryzysu w przedsiębiorstwach energochłonnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski apelował w nim o pilne działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zachowania miejsc pracy zatrudnionym w tym sektorze.

1 września OPZZ otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W piśmie czytamy, że 11 sierpnia br. w MRiT odbyło się odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłowo-Energetycznych, który jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki m.in. w zakresie identyfikacji barier systemowych związanych z efektywnością i skutecznością funkcjonowania przepisów prawa w obszarze sektora przemysłowo-energetycznego.

W wyniku ustaleń Zespołu podjęto działania analityczne dotyczące zaprogramowania, proporcjonalnych do skali problematyki, instrumentów wsparcia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pismo OPZZ poinformowało również w 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która umożliwia przedłużenie wsparcia wskazanym w załączniku przedsiębiorstwom energochłonnych na koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2, które zawarte są w cenie energii. Nowelizacja ta ma przedłużyć okres udzielania wsparcia do 2023 r. oraz zwiększyć całkowitą alokację z 10 mld zł do ponad 45 mld zł.

Ministerstwo Rozwoju i technologii w piśmie do OPZZ jednocześnie zwraca uwagę, że ma świadomość wagi problemu i z uwagą analizuje postulaty przekazywane do MRiT.

Treść pisma MRiT TUTAJ

Treść pisma Przewodniczącego OPZZ TUTAJ