Delegatki i Delegaci na X Kongres OPZZ wybrali nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Szefem OPZZ został Piotr Ostrowski, który od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Porozumienia.

Biuro prasowe OPZZ

Piotr Ostrowski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku. Współtworzył organizację związkową OPZZ „Konfederacja Pracy” w jednym z warszawskich marketów budowlanych, gdzie był pracownikiem ds. sprzedaży. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Od 2005 roku pracował jako radca, a następnie dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku przez dwie kadencje pełnił funkcje członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ.

Reprezentował Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicę. Ponadto jest koordynatorem wielu europejskich projektów z udziałem OPZZ. Do 2019 roku łączył pracę na rzecz OPZZ z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku jest wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a w listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).

Związki zawodowe skutecznie walczą o godne warunki pracy i uczciwe wynagrodzenia. Wysoka inflacja, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnące ceny prądu i gazu, problemy wielu dużych i małych przedsiębiorstw, a co za tym idzie ryzyko redukcji miejsc pracy uderzają przede wszystkim w zwykłych ludzi. Ta trudna sytuacja niesie za sobą szereg wyzwań, którym w najbliższych miesiącach wszyscy będą musieli stawić czoła. OPZZ musi być więc nowoczesną i dynamiczną organizacją związkową, która dzięki odpowiedniej strategii działania będzie szybko reagować na potrzeby pracownic i pracowników, a także na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i jego przewodniczący muszą odważnie oraz mądrze przeprowadzić organizację przez ten trudny czas – wspólnie dla lepszej przyszłości, jak brzmi hasło przewodnie X Kongresu OPZZ.

………………………………………………

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest jedną z największych central związkowych w kraju, która zrzesza 82 ogólnokrajowe organizacje związkowe i blisko 435 tysięcy osób. OPZZ jako reprezentatywna organizacja związkowa konsekwentnie dąży do realizacji fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także prawa do godnego życia – godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.