OPZZ od lat postuluje o przestrzeganie przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w procesie stanowienia prawa. Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski skierował do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałek Sejmu RP pisma w tej sprawie.

Obecne praktyki w obszarze konsultacji społecznych ograniczają możliwość realizacji przez związki zawodowe uprawnień do udziału w kształtowaniu polityk państwa wynikających z art. 20 Konstytucji RP, obniżają jakość stanowionego prawa oraz akceptację społeczną wprowadzanych przez ustawodawcę rozwiązań.

Krytyczną ocenę OPZZ dotyczącą jakości procesu stanowienia prawa potwierdziła Rada UE, która w ostatnich latach już czterokrotnie zaleciła Polsce poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych  i społecznych w procesie legislacyjnym oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki.

Stanowisko Rady UE zaakceptowała Rada Ministrów bowiem w Krajowym Programie Reform 2022/2023 zobowiązała się do przyjęcia w III kwartale 2022 r. zmian Regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa. Analogiczne działanie Rada Ministrów wskazała w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który został zaakceptowany 1 czerwca 2022 r. przez Komisję Europejską. Jednak mimo upływu tego terminu nie dokonano stosownych zmian w Regulaminach.

W związku z tym przewodniczący OPZZ zwrócił się do Pana Premiera z wnioskiem o doprowadzenie do niezwłocznej realizacji zobowiązania Rady Ministrów do dokonania zmian w Regulaminach Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa.

Jednocześnie przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zawnioskował do Marszałek Sejmu o zainicjowanie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej prowadzącej do bezwzględnego przestrzegania prawa przedstawicieli pracowników do udziału w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych regulujących sprawy będące w zakresie ich ustawowych kompetencji.