OPZZ uczestniczyło w uroczystości Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z tej okazji przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski skierował do członków Stowarzyszenia uroczysty list, gratulacje i podziękowania za współpracę od wszystkich związkowców i Społecznych Inspektorów Pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zostało utworzone 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie od 30 lat, zrzeszając pracowników służby BHP z całego kraju. Od wielu lat wspólnie, jako związki zawodowe i Społeczni Inspektorzy Pracy jesteśmy aktywnymi uczestnikami dialogu w obszarze bezpieczeństwa pracy. Pracownicy służby BHP, podobnie jak związki zawodowe, to naturalni partnerzy odpowiadający za stan warunków pracy na najtrudniejszym poziomie zakładowym.

Przewodniczący OPZZ w liście gratulacyjnym podkreślił, że szerokie uprawnienia pracowników służby BHP na rzecz poprawy warunków pracy są w wielu zakresach zbieżne ze związkowymi, ale mamy jeden, wspólny cel: działamy na rzecz ochrony Człowieka w środowisku pracy. To często od naszej współpracy i wzajemnej komunikacji zależy skuteczność tej ochrony. Szczególnie dziś, w dobie nowoczesnych technologii stoi przed nami wiele wyzwań w obszarze bezpieczeństwa pracy. Stąd, konstruktywna i efektywna współpraca pracowników służby BHP, związków zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy wzmacnia poprawę warunków pracy.

W imieniu OPZZ list oraz pamiątkowy grawer podkreślający współpracę OPZZ i Stowarzyszenia na ręce Prezes Elżbiety Bożejewicz złożyła Renata Górna.

List OPZZ z okazji Jubileuszu BHP TUTAJ

(RG)