24 stycznia w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców. 

Ze strony OPZZ w spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartym w Petycji OPZZ i FZZ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r.

Strona rządowa nie była gotowa do przekazania jednoznacznej decyzji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych, ale zadeklarowała, że trwają w tej sprawie dokładne analizy i nie wyklucza wprowadzenia tego rozwiązania. W kwestii przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze ustalono, że na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej będą analizowane postulaty poszczególnych grup. Na najbliższym posiedzeniu zostanie omówiona sytuacja pracowników Straży Ochrony Lotniska (na wniosek OPZZ) oraz Automatyki i Telekomunikacji PKP (również na wniosek OPZZ) w związku z przygotowaniem przez nasze organizacje związkowe szczegółowego uzasadnienia ujęcia ich w wymienionym wykazie.

Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin zgłosił konieczność stworzenia przez ministerstwo wytycznych dla organu rentowego, dotyczących jednolitej wykładni pozycji z załącznika nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Zaznaczył przy tym, że treść wytycznych powinna być opracowana w konsultacji z reprezentatywnymi centralami związkowymi, dzięki czemu pojawi się mniej wątpliwości i postępowań sądowych w tym zakresie.

(KD)