Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało szczegółowe informacje dotyczące Programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. Rada Ministrów zatwierdziła go 3 stycznia.

W związku z ryzykiem utraty wielu miejsc pracy OPZZ postulowało o uruchomienie wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw, których znaczącym kosztem działalności gospodarczej jest energia. Jeszcze w styczniu ma nastąpić uruchomienie naboru wniosków przedsiębiorstw o przyznanie wsparcia publicznego.  Budżet Programu wynosi 5 mld zł i z takiej formy wsparcia będą mogły skorzystać podmioty branż, takich jak: hutnictwo, ceramika czy produkcja cementu i nawozów.

Poniżej treść rządowego programu pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Zawiera on warunki skorzystania ze wsparcia publicznego w ramach Programu, które muszą spełnić przedsiębiorstwa oraz procedury jego udzielenia.

Treść do pobrania tutaj: Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków.

(KP)