Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) stworzył innowacyjną odzież ochronną z funkcją  aktywnego chłodzenia, którą przetestują pracownicy KGHM Polska Miedź S.A.

18 stycznia przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB odwiedzili Zakłady Górnicze „Rudna”, aby rozpocząć wdrażanie w KGHM Polska Miedź S.A. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia opracowanej w Instytucie.

Odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: innowacja i wsparcie dla KGHM

To innowacyjne rozwiązanie powstało w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr III.PB.09) we współpracy z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej oraz PW Krystian sp. z o.o. Przy jej konstrukcji zostały uwzględnione wymagania zgłoszone przez potencjalnych docelowych użytkowników. Odzież ma formę lekkich, ważących mniej niż 1 kg), dopasowanych do ciała elastycznych szelek, wykonanych z materiałów o bardzo dobrych właściwościach biofizycznych. Za funkcję chłodzącą odpowiada 6 zintegrowanych elastycznych modułów termoelektrycznych. 

„W ramach zakończonego w ubiegłym roku projektu badawczego stworzyliśmy prototyp odzieży ochronnej w funkcją aktywnego chłodzenia, który może stanowić odpowiedź na potrzeby osób pracujących w mikroklimacie gorącym. Tworząc prototyp uwzględniliśmy wymagania i oczekiwania pracowników uczestniczących w badaniach laboratoryjnych i terenowych”– podkreśla jedna z autorek rozwiązania, dr inż. Anna Dąbrowska, Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB.

Przeprowadzone badania pokazały, że to innowacyjne rozwiązanie umożliwia odebranie z ciała człowieka ok. 50 W/m2. Taką ilość można porównać ze zmianą poziomu metabolizmu towarzyszącą zmianie pracy o ciężkości średniej na lekką. Trzeba też podkreślić, że chłodzenie na tym poziomie utrzymuje się przez co najmniej 5 godzin. W rezultacie odzież umożliwia obniżenie lokalnej temperatury skóry nawet o 4 ºC. Przeprowadzone w laboratorium badania z udziałem grupy ochotników wykazały również pozytywny wpływ zastosowanego chłodzenia na ograniczenie wzrostu lokalnej temperatury skóry w miejscach, które nie były bezpośrednio chłodzone.

Innowacyjna odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: ruszają testy KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczna postać odzieży dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. będzie uwzględniać wymagania oraz uwagi zgłoszone podczas spotkania roboczego w Zakładach Górniczych „Rudna”.

„Ze względu na występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. zagrożenia klimatyczne, istnieje stała konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy. Liczymy, że dzięki tej wizycie i kolejnym konsultacjom, naukowcy będą mogli dostosować swój pomysł do naszych wymagań, dzięki którym kamizelki będą użyteczne dla naszych pracowników” – mówi dyrektor departamentu BHP i ryzyka Zawodowego, Adam Chyliński. 

Opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wpływa nie tylko na komfort pracy, ale także na bezpieczeństwo pracy i zdrowie wykorzystujących ją osób. Obecnie Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB rozpoczął rozmowy na temat opracowania wersji odzieży dopracowanej do specyfiki pracy w kopalniach i hutach KGHM Polska Miedź S.A. Jednak opracowane rozwiązanie może trafić także do hutników, piekarzy czy pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego. A gdy przyjdą letnie upały niejedna osoba pracująca w nieklimatyzowanych zakładach pracy czy obiektach użyteczności publicznej zamarzy o estetycznych elementach odzieży roboczej zaopatrzonych w funkcję aktywnego chłodzenia.


materiały prasowe: CIOP-PIB