Partnerzy społeczni będący w składzie Rady Dialogu Społecznego zdecydowanie potępiają sposób zatrzymania Prezesa Pracodawców RP i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Baniaka. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom organów ściągania w Polsce.

Treść stanowiska partnerów społecznych będących w składzie Rady Dialogu Społecznego TUTAJ