„Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” to kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Jego aktualizacja jest zapowiadana od dłuższego czasu, a już prawie rok temu, 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła doń ogólne założenia. Wciąż jednak nie znamy nowej wersji PEP-u. To problem, który sygnalizuje wiele organizacji związkowych z Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka.

Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ

Rosyjska napaść na Ukrainę, embarga i braki surowców, duże zmiany cen paliw oraz wysokie opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to jedne z czynników powodujących znaczną zmianę kontekstu działania polskiej energetyki w ostatnim roku. Sytuacja wymaga zatem korekty długofalowej strategii. Minister Anna Moskwa już w grudniu przekonywała, że aktualizacja „Polityki…” jest gotowa. Niestety, trzy miesiące później ta wciąż nie została jeszcze opublikowana. W związku z tym wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czytamy w nim m.in.:

Pragnę zauważyć, że przedstawiciele strony rządowej informowali na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, że aktualizacja PEP2040 jest już przygotowana i czeka na rozpatrzenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. W sprawie tej miały się także odbyć konsultacje społeczne. Niestety, partnerom społecznym nie jest znana ostateczna treść aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

W piśmie zwracającym uwagę na istotność kwestii pytamy, kiedy możemy się spodziewać przekazania dokumentu do konsultacji ze stroną społeczną i kiedy zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów.