Federacja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o interwencję w sprawie suwerenności i niezależności energetycznej Polski. Związkowcy głośno wyrażają swój niepokój wywołany kryzysem energetycznym, wzrostem cen energii i ciepła dla odbiorców indywidualnych, a w konsekwencji ogromną inflacją. Groźba zamknięcia kopalń wisi w powietrzu już od dawna, a unijne limitystawiają Polskę pod ścianą. Wysokie, miliardowe kary za ich przekroczenie doprowadzą do upadku polskiego górnictwa i energetyki węglowej. 

Biuro prasowe OPZZ

Związkowcy zaalarmowali w liście do Ministra Sprawiedliwości, że dążenia Unii Europejskiej i narzucane przez nią limity emisji metanu doprowadzą polskiego górnictwa jeszcze przed 2030 rokiem. Polska na taki scenariusz nie jest jeszcze gotowa. Nie będzie wówczas mowy o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, zagrażając tym samym bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek,  13 marca Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie i stanął w obronie polskiego węgla, wyrażając sprzeciw wobec dalszej likwidacji polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie odwiedził również wiceminister Janusz Kowalski, który podkreślił też, że bez inwestycji w złoże węgla Złoczew elektrownia Bełchatów za 7-8 lat stanie. — To elektrownia, która produkuje 20 proc. polskiej energii elektrycznej — podkreślił.

W Bełchatowie była obecna również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która apelowała, że transformacja musi być oparta o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych oraz planowana i monitorowana z udziałem strony społecznej. Podkreśliła, że polskie zasoby nie mogą zostać zaprzepaszczone na rzecz importu węgla z zagranicy, a projekt rozporządzenia metanowego, które w obecnej formie doprowadzi do zapaści polskie górnictwo i przemysł, wymaga pilnych poprawek.