16 marca odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związków zawodowych organizacji pracodawców i rządu.  Debatowano o stanie polskiej gospodarki - w posiedzeniu RDS wzięli przedstawiciele OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Szef OPZZ Piotr Ostrowski podczas czwartkowego posiedzenia RDS zwrócił uwagę na potrzebę aktualizacji polityki energetycznej i dogłębnej konsultacji z partnerami społecznymi. Podkreślił także duże niebezpieczeństwo związane z tzw. rozporządzeniem metanowym, o którym pisaliśmy TUTAJ

W trakcie posiedzenia debatowano także o: spadku płac realnych w kontekście rekordowej inflacji, w szczególności w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych, spadku konsumpcji gospodarstw domowych, który przełoży się na kondycję przedsiębiorstw i pracowników oraz zbyt wolny wzrost nakładów na B+R (badania i rozwój) i spadająca stopę inwestycji.