15 marca Przewodniczący OPZZ spotkał się z Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Piotr Ostrowski poinformował Marlenę Maląg o głównych wnioskach z posiedzenia Rady OPZZ dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej kraju.

Biuro prasowe OPZZ

Podczas spotkania z Minister Marleną Maląg szef OPZZ Piotr Ostrowski zwrócił uwagę m.in. na skandalicznie niskie wynagrodzenia w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych, znacznie poniżej rekordowo wysokiej inflacji oraz potrzebę zdecydowanego głosu rządu w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego, które chce wprowadzić Parlament Europejski.

Piotr Ostrowski rozmawiał również z Minister Maląg o konieczności interwencji na forum Rady Ministrów i/lub Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii usprawnienia sądów pracy oraz zwolnienia z opłat sądowych spraw pracowniczych, a także o odblokowaniu prac sejmowych nad ustawą o algorytmach i systemach sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy.

Szef OPZZ przekazał również Minister Maląg egzemplarz Programu OPZZ na kadencję 2022-2027.