22 i 23 maja w Warszawie odbyło się szkolenie "Akademia Organizowania" dla członków związków zrzeszonych w OPZZ, realizowane już trzeci rok przy współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Organizacji Związków Zawodowych (COZZ). Była to druga z trzech tegorocznych tur Akademii.

W warsztatach w Hotelu Logos wzięło udział dwanaścioro związkowczyń i związkowców z różnych organizacji z całej Polski. Zajęcia poprowadzili Anna Manowska i Mariusz Skrzypek z COZZ.

Uczestnicy pod okiem trenerów omawiali problemy związane z organizacją pracowników oraz ich możliwe rozwiązania. Analizowano także przykłady podobnych sytuacji,  nierzadko powtarzających się w różnych zakładach pracy, podobnie jak reakcje pracodawców, które bywają zbliżone i przewidywalne w różnych firmach. Szkolenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń z faktycznych sytuacji zachodzących w miejscach pracy poszczególnych uczestników.

Akademia przebiegła przy bardzo aktywnym udziale uczestników oraz solidnej dyskusji o możliwościach i potencjale pracy związkowej. Ważnym tematem była kwestia rzeczywistego organizowania członków związku tak, by dawać im faktyczne zadania i stymulować do działania, jednocześnie unikając sytuacji, w której związek opiera się na osobach zapisanych, ale biernych wobec jego działań.

Uczestnicy otrzymali także „zadanie domowe”, które będą realizować w swoim miejscu pracy, a jego efektami podzielą się podczas kolejnej części szkolenia w listopadzie.

Do 30 maja trwa rekrutacja na kolejne szkolenia Akademii Organizowania, które odbędą się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca i 18-19 października. Zachęcamy do rejestracji! Formularz zapisów trafił do związków zrzeszonych w OPZZ poprzez Rady Krajowe i Ogólnokrajowe Organizacje Członkowskie.