22 maja punktualnie o godz. 12:00 pod Biurem Poselskim posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS) w Wieliczce odbyła się pikieta przeciwko blokowaniu przez nią propracowniczych rozwiązań: wprowadzenia emerytur stażowych, projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz projektu ustawy wzmacniającej szczególną ochronę związkową.

Organizatorem pikiety było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), które walczy o wprowadzenie propracowniczych rozwiązań. Ich wdrożenie blokuje posłanka Prawa
i Sprawiedliwości Urszula Rusecka - przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Posłanka Urszula Rusecka (PiS):

  • od 12 lutego 2020 r. blokuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
    z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - druk 247(Emerytury Stażowe),
  • od 6 lipca 2022r. wstrzymuje prace nad poselskim projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – druk 2113,
  • od 28 września 2022 r. blokuje projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (projekt ustawy o algorytmach) - druk nr 2642.

W 2021 roku zmarły ponad 22773 osoby w wieku 55-59 lat i 42255 osób wieku 60-64. Wiele z nich z uwagi na utratę sił, będącej konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej, nie doczekało uzyskania uprawnień emerytalnych. W 2010 r. pod obywatelskim projektem OPZZ w tej sprawie podpisało się ponad 700 tysięcy osób, jednak jak do tej pory emerytur stażowych nie wprowadzono. Z kolei Ustawa o zawodzie psychologa ma na celu uregulowanie uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa oraz wykonywania zawodu psychologa, a także ustalenie zasad organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów. Natomiast ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych przyznałaby związkom zawodowym dostęp do algorytmów wykorzystywanych przez pracodawców, a także umożliwiłaby ochronę pracowników poddawanych wyzyskowi i dyskryminowanych przez algorytmy.

OPZZ wielokrotnie próbowało skontaktować się z Posłanką, która nie znalazła lub nie chciała znaleźć czasu, by zająć się tak ważnymi kwestiami. Niestety Posłanka PiS nie chciała też porozmawiać ani z pracownikami i związkowcami, ani z Szefem OPZZ Piotrem Ostrowskim, który chciał osobiście przekazać Urszuli Ruseckiej Pismo skierowane do niej w dniu pikiety. Biuro Poselskie w Wieliczce, które powinno być otwarte w godz. 10:00-14:00, zdawało się świecić pustkami.

Bierność Posłanki PiS oraz niechęć do rozmów w tych kwestiach jest nieakceptowalna i zmusza OPZZ do głośnego sprzeciwu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych żąda, aby Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w trybie pilnym zajęła się projektami ustaw, które blokuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Wizyta związkowców w mateczniku Posłanki Ruseckiej jest krzykiem rozpaczy milionów pracowników i zarazem próbą pokazania mieszkańcom Wieliczki, kogo wybrali do Sejmu, aby reprezentował ich interesy.

Pismo Szefa OPZZ Piotra Ostrowskiego skierowane do Urszuli Ruseckiej ws. podjęcia przez nią konkretnych działań w kwestii propracowniczych ustaw TUTAJ