Dziś mija 4. rocznica śmierci Przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”... 

Pamiętamy!