17 maja pracę rozpoczął Komitet Monitorujący Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Powołanie Komitetu Monitorującego to jeden z tzw. kamieni milowych, od których zależy wypłata środków z KPO.  Komitet miał być powołany już w czerwcu ubiegłego roku, ale rząd miesiącami przeciągał procedurę powoływania członków.

Biuro prasowe OPZZ

Komitet Monitorujący Krajowego Planu Odbudowy (KPO) to polska inicjatywa, która służy włączeniu partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych w realizację KPO.

Komitet będzie: monitorował realizację reform i inwestycji w KPO, pilnował prawidłowego wydatkowania pieniędzy i analizował wpływ realizowanych inwestycji na gospodarkę, społeczeństwo oraz rozwój regionalny. Będzie usprawniał również wprowadzanie reform oraz realizację inwestycji.

Komitet Monitorujący składa się przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację KPO, a także przedstawicieli: ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, organizacji promujących prawa podstawowe oraz niedyskryminację oraz środowiska naukowego.

Wśród członków Komitetu Monitorującego KPO jest przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski.