17 maja w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. młodych i promocji związków zawodowych.

Biuro prasowe OPZZ

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący OPZZ Błażej Mądrzycki, który podkreślił rolę ruchu związkowego oraz pracy jaką trzeba włożyć budując struktury związkowe. Zaproponował ponadto, by wybrać kilka spraw, które następnie będą realizowane przez Zespół. Następnie przedstawili się i zaprezentowali członkowie Zespołu zebrani w Sali im. J. Wiadernego, jak również obecni online.

Członkowie Zespołu wybrali spośród swego grona przewodniczącego, którym został Maciej Łapski, oraz czterech wiceprzewodniczących: Mirosława Kozika, Joannę Zielińską, Daniela Biernacika i Szymona Leppera.

Podjęto dyskusję dotyczącą roli związków zawodowych oraz postrzegania związków zawodowych przez społeczeństwo. Zauważono, że wciąż zbyt dużo ludzi nie wie czym zajmują się związki zawodowe i nie doceniają siły, jaka wynika ze wspólnego działania w związkach.

Po wyborach Zespół przeszła do dyskusji nad dalszymi działaniami. Zaproponowano by przedmiotem działania komisji były zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym kwestia mobbingu, a także tematyka m.in. emerytur, promocji uzwiązkowienia, szkoleń, wsparcia dla konkretnych grup zawodowych.

Głos zabrał następnie wiceprzewodniczący OPZZ Błażej Mądrzycki zwracając uwagę na znaczenie m.in. takich tematów jak: sposoby promowania związków zawodowych (Twitter, Facebook, itd.), kwestie układów zbiorowych pracy.