Związek Zawodowy "KADRA" Pracowników JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. i ZOK NSZZ Solidarność JSW S.A. we wspólnym Piśmie apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia odpowiednich działań, które dadzą polskiemu górnictwu szansę na długoterminowe funkcjonowanie.

Biuro prasowe OPZZ

Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. podejmowały szereg inicjatyw, aby załagodzić konsekwencje projektu rozporządzenia metanowego. Choć kilka tygodni temu Parlament Europejski przyjął złagodzone propozycje, które przewidują większe wskaźniki emisji i przesunięcie decyzji na przyszłość,  to polski rząd pozostawił ją w rękach Brukseli bez żadnej kontroli.

Związek Zawodowy "KADRA" Pracowników JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. i ZOK NSZZ Solidarność JSW S.A pytają Premiera Morawieckiego, dlaczego politycy zasiadający w polskim rządzie jeszcze w 2022 r. nie podjęli żadnych działań, aby zadbać o kondycję finansową polskich kopalń, a Ministerstwo Klimatu nie dba o interesy polskiego przemysłu i interesy polskich pracowników.

Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. wskazują w Piśmie na poważne zaniedbania Ministerstwa Klimatu w tej sprawie, podkreślając, że Jastrzębska Spółka Węglowa to jedyny europejski producent węgla koksującego, który także objęty jest postanowieniami Rozporządzenia Metanowego. Chcą też, aby wyciągnięto konsekwencje wobec osób, które przez ponad rok nie zrobiły nic, aby zadbać o interes Polski i polskiego przemysłu wydobywczego.

Treść całego Pisma można przeczytać TUTAJ