W dniach 9-12 maja odbył się pierwszy z trzech etapów szkolenia Młodych Liderów i Liderek Związków Zawodowych, organizowany przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli.  Wzięli w nim udział Natalia Walkowiak i Grzegorz Tomal z ZZIT oraz Krzysztof Szaj z ZZS Florian.

Biuro prasowe OPZZ

To intensywny kurs, który poruszał szeroką gamę tematów. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnym i krajowym).

Natalia Walkowiak i Grzegorz Tomal z ZZIT oraz Krzysztof Szaj z ZZS Florian w trakcie szkolenia mieli także możliwość odwiedzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz spotkania się z przedstawicielami Szwedzkich Związków Zawodowych. Związkowcy byli również w Parlamencie Europejskim.

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, które będą realizować projekty dotyczące wybranych tematów związanych z obszarem działalności Związków Zawodowych. Natalia Walkowiak i Krzysztof Szaj będą pracować nad pozyskiwaniem nowych, młodych członków do organizacji związkowych, a Grzegorz Tomal skupi się na temacie "Just Transition" (Sprawiedliwa transformacja).

Jak mówią uczestnicy, szkolenie okazało się jednym z najlepszych, w jakich mieli okazję uczestniczyć. Związkowcy wiele dowiedzieli się o działalności i inicjatywach podejmowanych przez związki zawodowe w Europie, roli Parlamentu Europejskiego oraz zarządzaniu projektami.