29 maja odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego, na którym omówiono bieżące sprawy i problemy oraz plany na najbliższe tygodnie.

Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego Jarosław Szunejko wspomniał o planowanym na 12-13 lipca seminarium: "Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w  kontekście COVID-19". 

Przedstawił też pokrótce sprawy poruszane na WRDS, m.in.: 

  • wniosek Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych ws. sporu pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem; 
  • wniosek z posiedzenia Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDSWM w dniu 08.02.2023 r. w sprawie sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie; 
  • wniosek z posiedzenia Zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej WRDSWM w dniu 03.03.2023 r. w sprawie sytuacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie; 
  • treść stanowiska Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie podjętego 1 marca 2023 r.; 
  • uchwałę nr 8/2023 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska nr 4/2023 w sprawie zabezpieczenia społeczeństwa w opiekę długoterminową i stacjonarną.