14 i 15 czerwca w Warszawie odbyło się szkolenie "Akademia Organizowania" dla członków związków zrzeszonych w OPZZ, realizowane już trzeci rok przy współpracy z Fundacją im. F. Eberta (FES). Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ). Była to już trzecia tegoroczna tura Akademii.

W warsztatach w Hotelu Logos wzięło udział piętnaścioro związkowczyń i związkowców z różnych organizacji z całej Polski. Zajęcia poprowadzili doświadczeni szkoleniowcy Mariusz Skrzypek i Piotr Barański z COZZ, a nad przygotowaniem i przebiegiem wydarzenia czuwali Krzysztof Getka z FES oraz Maciej Zaboronek z OPZZ.

Uczestnicy pod okiem trenerów omawiali problemy związane z organizacją pracowników oraz ich możliwe rozwiązania. Analizowano także przykłady podobnych sytuacji, nierzadko powtarzających się w różnych zakładach pracy, podobnie jak reakcje pracodawców, które bywają zbliżone i przewidywalne w różnych firmach. Szkolenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń z faktycznych sytuacji zachodzących w miejscach pracy poszczególnych uczestników.

Szkoleni zastanawiali się m.in. nad tym jak odpowiadać na najczęstsze pytania czy postawy potencjalnych związkowców takie jak: „co ja z tego będę miał?”, lub „i tak mnie obejmie to co wywalczycie”. Podobnie jak w przypadku możliwych reakcji pracodawców, także u pracowników – liczba popularnych pytań i postaw jest zazwyczaj ograniczona do kilku/kilkunastu – i można się do nich odpowiednio przygotować, aby lepiej organizować ludzi.

Ważnym tematem była też kwestia osobistego kontaktu z pracownikami na tyle na ile to możliwe. Szczególnie po pandemii część pracy w niektórych firmach przeszła do sfery zdalnej, gdzie indziej z kolei międzyzakładowe związki mają członków w różnych lokalizacjach. Jednak najlepsze efekty skutecznego organizowania przynosi działalność twarzą w twarz, z dużym naciskiem na rozmowy o konkretnych problemach i odczuciach pracownika.

Akademia przebiegła przy bardzo aktywnym udziale uczestników oraz solidnej dyskusji o możliwościach i potencjale pracy związkowej. Istotną kwestią było też rzeczywiste organizowanie członków związku tak, by dawać im faktyczne zadania i stymulować do działania, jednocześnie unikając sytuacji, w której związek opiera się na osobach zapisanych, ale biernych wobec jego działań.

Kolejna cześć szkolenia odbędzie się w październiku. Do tego czasu piętnastka uczestników będzie miała okazję praktycznie zmierzyć się ze świeżo nabytymi metodami aktywizacji ludzi w swoich zakładach i podsumować je na następnym zjeździe.

(MZ)