Dialog społeczny i negocjacje zbiorowe są charakterystycznymi cechami wysoko rozwiniętego społeczeństwa demokratycznego. Dobrze rozwinięte relacje zbiorowe sprzyjają zwiększeniu wydajności pracy, zapewniają sprawiedliwość społeczną, wysoką jakość środowiska i demokrację w miejscu pracy.

Niestety w Polsce na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest pogłębiający się kryzys dialogu społecznego, a co za tym idzie i towarzyszących mu efektów na gruncie budowania relacji zbiorowych. Bezpośrednim odzwierciedleniem tego stanu jest niewielka liczba zawieranych układów zbiorowych pracy.

Znikome zainteresowanie dialogiem społecznym w Polsce, w tym faktyczny zanik rokowań wielozakładowych, prowadzi do pytania o przyczyny takiego stanu, o czym dyskutowaliśmy podczas debaty zorganizowanej  13 czerwca wspólnie z ZNP i Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórski. Patronem wydarzenia było również Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem".

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowania kierujemy też do panelistów za merytoryczną i wyczerpującą debatę: dr hab. Monice Gładoch, prof. ucz., Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Pawłowi Nowikowi, prof. ucz., Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Jakubowi Szmitowi z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Łukaszowi Pisarczykowi, prof. ucz., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Markowi Wójcikowi, pełnomocnikowi i ekspertowi ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich, Agacie Oklińskiej – zastępczyni Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, p. Katarzynie Galas - dyrektorowi Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Krzysztofowi Stradomskiemu – koordynatorowi ds. prawnych w Biurze Zarządu Głównego ZNP.

Dziękujemy również Sławomirowi Broniarzowi, Prezesowi ZNP za powitanie uczestników i gościnę w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz red. Mateuszowi Rzemkowi z Dziennika Gazety Prawnej za moderację Panelu I.

Zapis transmisji z Debaty dostępny TUTAJ: https://fb.watch/l9uAeVRl7L/