7 czerwca odbyło się robocze spotkanie członków Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne oraz członków Zespołu ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych OPZZ. W spotkaniu uczestniczył Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ, Norbert Kusiak - dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ oraz Elżbieta Aleksandrowicz - przewodnicząca Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne.

Tematem spotkania była aktualna sytuacja finansowa pracowników szeroko rozumianej sfery budżetowej i sfery finansów publicznych. Mówiono także o perspektywach na przyszłość oraz ustaleniu kierunków dalszego działania, aby urealnić i podwyższyć wynagrodzenia dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w tych sektorach. 

Uzgodniono, że mgliste obietnice rządu, coroczna dyskusja o tych samych problemach i powtarzające się argumenty, nie są satysfakcjonujące. Rządzący muszą w końcu zrozumieć, że ważne jest "tu i teraz" oraz przyszłość pracowników. Uczestnicy spotkania podkreślili, że żądają realnego i uczciwego traktowania tych grup zawodowych i nie zadowolą się czymś co w sposób radykalny nie poprawi warunków płacowych. 

Uzgodniono, że związki zawodowe skupione w Centrali OPZZ i działające w sferze budżetowej oraz sferze finansów publicznych będą kontynuowały walkę o godne podwyżki wynagrodzeń. Będą także podejmować szereg działań, w tym także akcje protestacyjne, aby osiągnąć zamierzony cel. Podwyżki wynagrodzeń w ostatnich latach i także te ostatnie - nie satysfakcjonują tych grup zawodowych, których praca jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania państwa.

Realne jest więc żądanie dodatkowych 20% podwyżki wynagrodzeń jeszcze w tym roku i co najmniej 24% podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2024 roku!