10 i 11 czerwca odbył się dwudniowy X Zjazd sprawozdawczo-wyborczy związków członkowskich Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Delegaci uczestniczyli w obradach w siedzibie OPZZ w Warszawie. W wyniku wyborów przewodniczącą Federacji ZZPKiS na kolejną kadencję została wybrana Agnieszka Lachcik, a funkcje wiceprzewodniczących będą sprawować Dorota Abramczyk i Krzysztof Kubasik. 

Drugiego dnia Zjazdu w obradach wzięli udział również zaproszeni goście: Barbara Budyńska - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ. 

Sebastian Koćwin wręczył honorowe odznaki I i II stopnia „Za zasługi dla OPZZ” wyróżnionym związkowcom.

Więcej informacji na stronie www.fzzpkis.pl