We wtorek 29 sierpnia odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium OPZZ. Rozmawiano m.in. o zbliżających się pikietach i akcjach protestacyjnych: ZNP i pracowników sfery budżetowej.

W takcie posiedzenia Prezydium OPZZ przyjęło ustalenia nr 8 Prezydium OPZZ z 4 lipca 2023 roku, a także omówiło zbliżające się pikiety i manifestacje: 1 września na ulice wyjdą nauczyciele, pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego, a 15 września pracownicy budżetówki.

Prezydium OPZZ podjęło również uchwałę w sprawie przyznania zbiorowej odznaki honorowej „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. Podjęto także uchwały w sprawie nadania indywidualnych odznak honorowych „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia dla:


  • Kazimierza Tomasa – Porozumienie ZZ Górnictwa 
  • Jana Mazura - Porozumienie ZZ Górnictwa
  • Ireneusza Dudka - Porozumienie ZZ Górnictwa BP

Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ przypomniał również o akcji „Paski wstydu” i poprosił o nadsyłanie ich do OPZZ oraz poinformował o możliwości przesyłania opinii w sprawie budżetu państwa na przyszły rok. Dyskutowano także o proponowanych zmianach dotyczących sposobu naliczania, wysokości i trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz OPZZ.


JZ