Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie zgodności z prawem decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji kopalni Turów. Powodem są nowe okoliczności formalne.

Podczas rozprawy okazało się, że PGE planowała zmienić decyzję środowiskową jeszcze przed zaskarżeniem jej przez organizacje ekologiczne z Czech i Niemiec. Później PGE się z tego wycofała, ale fakt ten ma wpływ na przebieg obecnego postępowania, przez co jak podała sędzia Agnieszka Wójcik, sąd był zobowiązany do zawieszenia postępowania z urzędu. Teraz sąd musi poczekać z kontynuacją sprawy co najmniej do końca września.

Przypomnijmy, że Rada OPZZ odniosła się negatywnie do faktu, iż działalność tak ważnego kompleksu energetycznego jest wskutek nienależycie prowadzonej polityki uzależniona od decyzji administracyjnej i podlega wpływowi organizacji niezwiązanych z zarządzaniem energetyką. 21 czerwca br. Rada przyjęła stanowisko, w którym zaznacza, że od pracy kopalni Turów całkowicie zależna jest pobliska elektrownia odpowiadająca za nawet do 8% produkcji energii w Polsce. Nie jest możliwe nagłe wstrzymanie pracy tego obiektu bez mocnych negatywnych konsekwencji dla wielu obszarów życia w Polsce – od braków prądu w kraju, przez utratę pracy kilku tysięcy pracowników kompleksu i kilkudziesięciu tysięcy z nim związanych, po zapaść gospodarczą regionu – Turów jest zdecydowanie największym pracodawcą w okolicy. Rada wezwała do podjęcia działań odpowiedzialnych za to członków rządu, a pismo zostało przesłane do Przewodniczącego Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

StanowiskoRady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowychz dnia 21 czerwca 2023 rokuw sprawie wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej dotyczącej kopalni i elektrowni Turów  TUTAJ

Interwencje w tej sprawie podejmowały także organizacje pracowników z kompleksu Turów w tym Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego.

W chwili obecnej kopalnia i elektrownia pracują normalnie i wg. zapewnień członków rządu tak ma pozostać do planowego zakończenia ich pracy w latach 40.

MZ