Jak co roku, w dniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oddało hołd nauczycielom i nauczycielkom, którzy organizowali tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Parku Kazimierzowskim w Warszawie.

Pomnik upamiętnia nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), powstałej w październiku 1939 roku, którzy zginęli z rąk okupanta, prowadząc tajne komplety. Szacuje się, że było to około 10 tysięcy osób związanych z oświatą, w tym blisko 8 tysięcy nauczycieli. Pomimo okrutnych kar grożących im za tę działalność, niestrudzenie  służyli dzieciom i młodzieży, pielęgnując polskość oraz rozwijając ich tożsamość narodową. Nauczyciele w czasie okupacji ukrywali też przedstawicieli inteligencji i pomagali więźniom obozów koncentracyjnych, gdzie również sami tracili życie. TON jako konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich przyłączonych do Rzeszy przez cały okres II wojny światowej.

Organizatorem każdego roku uroczystości pod pomnikiem TON jest Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W Parku Kazimierzowskim pojawili się przedstawiciele kierownictwa Związku wraz z prezesem Sławomirem Broniarzem oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych, a także uczniowie warszawskich szkół. W uroczystości wzięli również udział wiceprzewodniczący OPZZ — Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin oraz przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego: przewodnicząca Halina Poszytek, Tadeusz Szmit i Krzysztof Ozdarski.