Zorganizowany przez zespół OPZZ przy wsparciu Centrum Solidarności kolejny projekt kursu nauki języka. Kurs nauki języka angielskiego “English for the Future” to innowacyjny projekt, który daje  możliwość doskonalenia umiejętności językowych i zdobywania nowej wiedzy do osiągnięcia celów zawodowych.

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji i rozwoju odpowiednich kompetencji, a także zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego uczestnika projektu.

Ten projekt może być ważnym krokiem dla uczestników, aby poprawić swoje możliwości zawodowe. W szczególności, umiejętności języka angielskiego są szczególnie ważne w zglobalizowanym świecie, gdzie biznesy szukają pracowników z międzynarodowym doświadczeniem. Program skupia się na poprawie jakości życia i konkurencyjności zawodowej uczestników. Ten projekt oferuje bezpłatne kursy edukacyjne dla uchodźców z Ukrainy, z możliwością wyboru zajęć o różnym formacie i stopniu trudności. Kursowi poprzedza spotkanie informacyjne w połączeniu z badaniem potrzeb uczestników dotyczących słownictwa związanego z ich pracą lub planowanym zatrudnieniem, pisaniem CV, pomocą w tworzeniu i prowadzeniu prezentacji i rozmów kwalifikacyjnych.

Opis programu:

Kursy nauki języka angielskiego „Umiejętności na przyszłość” składają się z różnych form wsparcia, w tym godzin zajęć, szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz kilkutygodniowych szkoleń o różnym stopniu trudności. Program jest skierowany na rozwój zawodowy i osobisty każdego uczestnika. Oprócz szkoleń i indywidualnych zajęć, uczestnicy razem ze swoim mentorem pracować będą nad podnoszeniem kwalifikacji na podstawie oferty edukacyjnej, tworzyć będą CV, listy motywacyjne, podania o pracę i rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkową możliwością dla uczestników kursu może być włączenie elementów kreatywnych i metod kreatywnych w procesie nauczania. To pomoże zwiększyć motywację i efektywność nauki, rozwijać kreatywność i umiejętności komunikacyjne uczestników.

Kurs jest innowacyjnym rozwiązaniem, ponieważ zakłada nauczanie specjalistycznego języka związanego z biznesem i podnoszeniem kariery zawodowej, począwszy od poziomu B1/B2. Zajęcia są związane z osiąganiem celów zawodowych i indywidualnym wsparciem w nauce przez nauczyciela.

Ponadto, ludzie z wysokimi kompetencjami i dobrą edukacją, ale bez wystarczającej znajomości języka angielskiego i umiejętności, nie mają możliwości znalezienia pracy w międzynarodowej firmie, która odpowiada ich edukacji, umiejętnościom i kompetencjom. Dlatego, aby znaleźć bardziej atrakcyjną pracę, migranci zarobkowi i uchodźcy na polskim rynku pracy powinni mieć możliwość nauczyć się specjalistycznego słownictwa na poziomie B1/B2.Kursy języka angielskiego, które oferuje OPZZ, skierowane są do dorosłych, którzy zajmują się działalnością zawodową lub szukają pracy. Kursy oferowane są na poziomie B1/B2 i niezależnie od ich intensywności, oferują 40 godzin zajęć online plus 20 godzin indywidualnych i 1 webinaru.

Organizacja kursów

Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach, każda grupa po 40 godzin dydaktycznych. 1 grupa: zajęcia 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek), poziomB1. 2 grupa: zajęcia 1 raz w tygodniu (sobota lub niedziela), poziom B2.Rozmiar grupy: do 30 osób. Zajęcia odbywać się będą w drugiej połowie dnia i wieczorem. Po zakończeniu zajęć odbędzie się wspólne spotkanie 2 grup na webinarze, gdzie podsumowane będą wnioski z zajęć.