7 września w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe "Problemy w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy". Szkolenie organizowane przez Branżę "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka" poprowadził Paweł Śmigielski - dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ.

Blisko 70 uczestniczek i uczestników, członkiń i członków organizacji zrzeszonych w OPZZ - m.in. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, ZZ Pracowników ZUS, Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej, ZZ Pracowników Totalizatora Sportowego, Federacji ZZ Pracowników Spółdzielczości, ZZ Pracowników Przemysłu Poligraficznego oraz OPZZ Konfederacja Pracy - pogłębiało swoją wiedzę oraz dyskutowało na tematy diagnozowanych problemów dialogu społecznego na poziomie indywidualnym i zbiorowym. 

Seminarium otworzył Michał Lewandowski, przewodniczący Branży HUKiS OPZZ i członek Rady Dialogu Społecznego.