18 października w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się debata: „Prawa pracownicze rodziców prawami dziecka”, zorganizowana przez OPZZ przy współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Celem konferencji było wypracowanie listy priorytetów i rekomendacji dla rządu, samorządu, partnerów społecznych i przedsiębiorców.

Jako pierwszy partner społeczny Komitetu centrala OPZZ rozpoczęła odczytywanie problematyki pracy oraz prawa pracy i praw pracowniczych jako integralnych elementów praw dziecka i praw człowieka. Podczas dyskusji zwracano uwagę na to, że postulaty OPZZ takie jak prawo do równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, prawo do bycia offline, postulat krótszego tygodnia pracy i dłuższego urlopu wypoczynkowego, są jednocześnie prawami pracowniczymi rodziców, jak i prawami dzieci.  Uczestnicy zwracali także uwagę na potrzebę uzależnienia liczby dni wolnych na opiekę nad dzieckiem proporcjonalnie do liczby posiadanych dzieci i zapewnienia dzieciom lepszego dostępu do opieki psychologicznej. Istotnym punktem odniesienia była również Karta Praw Dziecka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którą wsparło już sporo #ngo, przedsiębiorstw i instytucji. Karta dostępna jest TUTAJ.

Wśród grona ekspertek, ekspertów, parlamentarzystek, aktywistek oraz przewodniczących w organizacjach społecznych były m.in. Magdaleny Biejat – senatorka Lewicy, Dorota Olko – posłanka Lewicy, Marzena Okła-Drewnowicz – posłanka Koalicji Obywatelskiej, dra Konrad Ciesiołkiewicz - przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Ze strony OPZZ w konferencji aktywny udział wzięli: Piotr Ostrowski - przewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ, Renata Górna - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Katarzyna Duda - specjalista ds. polityki społecznej, Paweł Śmigielski – dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ oraz Natalia Kolesnik – specjalistka ds. pracowników ukraińskich z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego OPZZ.