Ruszył kolejny etap wsparcia firm energochłonnych. OPZZ działał na rzecz uruchomienia przez rząd programu wsparcia dla tego rodzaju firm na forum Rady Dialogu Społecznego.

Treść rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” i regulaminy udzielenia wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pomoc-dla-przemyslu-energochlonnego-zwiazana-z-cenami-gazu-ziemnego-i-energii-elektrycznej-w-2023-r

Nabór do Programu rozpoczął się do Programu rozpoczął się dziś tj. 25 października 2023 i potrwa do 8 listopada 2023 r. (14 dni).

Informacja o Naborze jest dostępna na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz operatora programu – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia

Wnioski należy składać są w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, dostępnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 r. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 000 firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Przedsiębiorstwa energochłonne mogą ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności. Budżet Programu to 5,5 mld zł.

(KP)