21 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyły się jubileuszowego obchody XX Dnia Związkowca, święto wszystkich Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizowane każdego roku przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP, XX obchody zorganizowano wspólnie z Radą Uczelnianą ZNP w UŚ. 

Podczas uroczystości wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki otrzymał z rąk prezesa ZNP Sławomira Broniarza odznaczenie związkowe – Złotą Odznakę. 

Złota Odznaka ZNP to najwyższe wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego nadawane przez Zarząd Główny za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej, przyczyniające się do podniesienia rangi zawodu nauczyciela i pozostałych pracowników oświaty.

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaka honorowa „Za zasługi dla OPZZ”, która przyznawana jest dla szczególnie zasłużonych w działalności związkowej na rzecz OPZZ, organizacji członkowskich lub ruchu związkowego. Odznaczenia wręczyli Błażej Mądrzycki oraz kol. Wacława Czerkawskiego - przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Śląskiego.