Spółka Termika z Dolnego Śląska znalazła sposób na cofnięcie się w czasie, jednego dnia zwalniając cały zarząd związku zawodowego, który powstał  zaledwie kilka tygodni temu.  OPZZ Konfederacja Pracy interweniuje i upomina pracodawcę, że stosowanie praktyk z lat 90., kiedy zwolnienia związkowców były na porządku dziennym, to już przeszłość.

Biuro prasowe OPZZ

Termika Spółka z.o.o działająca w branży sprzedaży detalicznej pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w ciągu zaledwie jednego dnia zwolniła cały zarząd organizacji związkowej. Związek zawodowy działający w ramach OPZZ Konfederacja Pracy działał w firmie zaledwie od kilku tygodni. 

Nowopowstała organizacja zawodowa w spółce Termika Spółka z.o.o wystąpiła do pracodawcy o uregulowanie podstawowych kwestii, takich jak chociażby wewnętrzne regulaminy pracy. Pracodawca nie podjął nawet próby rozmowy z związkiem zawodowym, początkowo obniżając wynagrodzenia, by ostatecznie dyscyplinarnie zwolnić cały zarząd organizacji.

To złamanie prawa i podła praktyka, którą na porządku dziennym stosowano 25-30 lat temu. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy alarmuje, że dziś polski pracownik jest już w zupełnie innym miejscu. Istnieją rozwiązanie prawne, które zabezpieczają związkowców w takich sytuacjach. 

Nie ma naszej zgody na takie traktowanie pracowników w XXI wieku!

Komentarz Michała Lewandowskiego: