Pogrzeb Zofii Landy-Wiśniewskiej odbędzie się 13 listopada 2023 roku o godz. 10:00, od bramy cmentarza Ewangelicko-Reformowanego (od ulicy Młynarskiej) w Warszawie, gdzie nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłej do grobu rodzinnego.