Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Głównego Inspektora Pracy.  Wśród nagrodzonych są przedstawiciele organizacji zrzeszonych w OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

22 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Głównego Inspektora Pracy. Rozstrzygnięto dwa konkursy - "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, a także przyznano Nagrodę Głównego Inspektora im. Haliny Krahelskiej oraz Nagrodę im. Romana Giedrojcia.

Wśród nagrodzonych, jak co roku, są przedstawiciele organizacji zrzeszonych w OPZZ.

Nagrody Głównego Inspektora Pracy dla członków organizacji zrzeszonych w OPZZ


Piotr Dubrownik, MZZ Rewidentów Taboru

laureat Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Jest przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru. Od 2002 roku działa w Ogólnopolskim  Porozumienia Związków Zawodowych, m.in. uczestnicząc w realizowanych przez centralę związkową oraz struktury branżowe OPZZ w inicjatywach krajowych i międzynarodowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy branży kolejowej. 

Organizator cyklu warsztatów praktycznych z zakresu prewencji wypadkowej w kolejnictwie oraz konferencji branżowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiada za działania związane z koordynacją przestrzegania prawa pracy i poprawy warunków pracy w zakładach na terenie całego kraju, w których organizuje szkolenia z tego zakresu. 

Jako przedstawiciel OPZZ, biorąc aktywny udział w inicjatywach zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy, pozostaje cennym partnerem w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Piotr Dubrownik miał realny wpływ na udoskonalenie rozwiązań organizacyjno-prawnych, które przyczyniły się do poprawy warunków pracy na kolei. Jest osobą zasługującą na najwyższe uznanie. Jego postawa, wysokie standardy etyki oraz całokształt działalności zawodowej i związkowej czynią go niekwestionowanym wzorem do naśladowania.

Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ

Sławomir Mitrus, laureat konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy"

Zakładowy społeczny inspektor pracy w zakładzie Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Puchaczowie. Wiceprzewodniczący prac komisji ds. BHP oraz członek dwóch komisji ds. wynagradzania oraz konkursowej wiedzy BHP. Z jego inicjatywy systematycznie wprowadzano środki ochrony indywidualnej, ograniczające skutki doznanych urazów i zmniejszające prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Kierował  pracą 40 oddziałowych społecznych inspektorów pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Od lat jest aktywny w działaniach na rzecz współudziału partnerów społecznych w zakresie BHP i uprawnień pracowniczych.

Mirosław Pawlak, laureat konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy"

Od 2021 roku pełni funkcję społecznego inspektora pracy w "Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. w Warszawie. Brał udział w corocznych przeglądach warunków pracy, obejmujących kontrolę stanu budynków i pomieszczeń oraz warunków na stanowiskach pracy. Od lat wyróżnia się wyjątkowym zaangażowaniem, a w 2022 roku jego działania doprowadziły do poprawy warunków pracy na wielu stanowiskach. Dzięki jego inicjatywie wytoczono ciągi komunikacyjne w warsztacie mechanicznym tak, aby uniknąć kolizji podczas wykonywania prac tokarskich i szlifierskich oraz wyznaczono przejścia dla pieszych na terenie zajezdni.