Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisało dziś porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w sprawie wzajemnej współpracy w promocji piłki nożnej.

Biuro Prasowe OPZZ

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, wraz z Prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą, przyjęli porozumienie, które zakłada wspólną organizację wydarzeń piłkarskich dedykowanych członkom OPZZ, a także podejmowanie inicjatyw informacyjno-promocyjnych związanych z futbolem.

Treść podpisanego dokumentu obejmuje współpracę w organizacji amatorskich zawodów sportowych, zajęć sportowych dla pracowników, rozgrywek piłkarskich dla członków związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ, konsultacji i szkoleń oraz informowania organizacji członkowskich OPZZ o rozgrywkach, turniejach, wydarzeniach i innych inicjatywach prowadzonych przez PZPN.

OPZZ jest pełne entuzjazmu co do perspektyw tej współpracy i wierzy, że owocne działania obu organizacji przyczynią się do rozwoju piłki nożnej w Polsce oraz promocji aktywnego trybu życia wśród społeczności zawodowej.