Pracownicy PKP CARGO S.A protestują przeciwko brakowi podwyżek i zerwaniu negocjacji płacowych przez zarząd spółki. W środę 8 listopada przed siedzibą PKP CARGO S.A.  na Grójeckiej 17 w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna.

Biuro prasowe OPZZ

Jak mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w PKP Cargo jest bardzo wiele problemów do rozwiązania i spraw do wyjaśnienia, ale najbardziej palącą kwestią są jednak podwyżki dla pracowników. Niestety rozmów w tej sprawie już nie ma, bo Zarząd Spółki zerwał negocjacje płacowe. To właśnie brak wzrostu wynagrodzeń i satysfakcjonującej współpracy z kadrą zarządzającą są główną przyczyną protestu pod siedzibą PKP CARGO S.A.

Protestujący głośno udzielają również votum nieufności wobec przedstawiciela załogi w Zarządzie Spółki. W ich ocenie jego działania nakierowane są na polaryzację związków zawodowych i blokowanie możliwości wprowadzenia systemowych podwyżek wynagrodzeń. Ta pikieta to także wyraz sprzeciwu wobec postępującej degradacji Spółki, utracie jej pozycji rynkowej i upolitycznieniu działań Zarządu.

Wsparcie protestującym pod siedzibą PKP CARGO S.A okazało kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W pikiecie uczestniczyli: przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodniczący OPZZ Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin.

Nie zgadzamy się na takie traktowanie pracowników!