Tegoroczny 11 listopada, obchodzony w Polsce jako Święto Niepodległości, przypada w sobotę. Co o takim przypadku mówi Kodeks pracy i co przysługuje pracownikowi?


Święto w sobotę a Kodeks pracy

Jak wynika z art. 130. § 2. Kodeksu Pracy, jeśli święto wolne od pracy przypada w sobotę pracownik zyska dodatkowy dzień urlopu. Pracodawca zobowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co istotne, dodatkowy dzień wolny przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że nie obejmuje pracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie przysługuje również osobom przebywającym w tym dniu na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym. Warto także wiedzieć, że jeśli pracownik kończy zwolnienie z dniem 10 listopada lub będzie niezdolny do pracy od 12 listopada ma prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Pracodawca musi także udzielić pracownikowi dodatkowy dzień wolny od pracy, gdy święto przypada w dniu wyznaczonym jako dzień jego pracy. W przypadku osób pracujących w dni świąteczne, również obowiązuje zasada, że każde święto w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela skraca wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jak i kiedy wykorzystać dodatkowy dzień urlopowy za święto w sobotę?

Dodatkowy wolny dzień powinien zostać wykorzystany jeszcze w listopadzie, jeśli w miejscu pracy przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca może udzielić go jeszcze przed świętem wypadającym w sobotę lub już po nim.

Pracodawca może wskazać konkretne daty lub pracownicy mogą sami wybrać dzień, w którym wykorzystają dodatkowy urlop przysługujący za święto w sobotę. Warto wiedzieć, że na prośbę pracownika pracodawca może oddać dzień wolny po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wówczas, w przypadku kontroli należy podać konkretną przyczynę takiej decyzji.

WAŻNE: pracownikowi przysługuje cały dzień dodatkowego urlopu za święto przypadające w sobotę. Nie można rozdzielać go na kilka godzin do odebrania w różnych dniach.

Pracodawcy, który złamie przepisy dotyczące dodatkowego dnia urlopowego za święto w sobotę, np. nie udzielając go pracownikowi, którym przysługuje przywilej dodatkowego wolnego, grozi kara grzywny.