4 grudnia w siedzibie OPZZ odbył się panel dyskusyjny "Zatrudnienie: droga do kariery w nowym kraju". W spotkaniu uczestniczyli: Nataliia Kolesnik - specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ, zajmująca się problemami migrantów i uchodźców oraz Alina Hrystai z Job Coach & Onboarding Associate for Upwardly Global oraz psycholog Olena Liashenko, Prawo do ochrony Polska.

Przedmiotem dyskusji na panelu były kwestie związane z poszukiwaniem pracy w Polsce. W trakcie spotkania omówiono:

  • jak skutecznie szukać pracy i zdobywać ją
  • rolę związków zawodowych: jak pomagają chronić prawa i interesów pracowników
  • główne etapy zatrudnienia: co jest ważne podczas rozpoczynania nowego etapu kariery
  • wymagane umiejętności: jak skutecznie szukaćpracy i jakie umiejętności są potrzebne do odniesienia sukcesu zawodowego
  • jak opracować plan działania w poszukiwaniu pracy i zrealizować go w praktyce
  • co jest ważne przy wyborze oferty pracy
  • samoocenę przyszłego pracownika: jakie pytania zadać sobie, aby zrozumieć gotowość do pracy

Praca w Polsce otwiera wiele możliwości rozwoju kariery dla obywateli Ukrainy. Polska jest krajem z rozwiniętą gospodarką i szerokim spektrum branż. Jednak jeśli chcą odnieść sukces na polskim rynku pracy muszą odpowiednio się przygotować, aktywnie poszukiwać oraz adaptować się do nowych warunków. Znajomość języka, kontekstu kulturowego i ścieżek zawodowych to podstawa do osiągnięcia sukcesu zawodowego w tym wspaniałym kraju.